LES 10 – Verfyn jou vermoë om te luister

[VIDEO] Hoe luister mens na ’n kind?
Kennis van jou kind se temperament sluit in dat jy fyn moet kan hoor wat hy vir jou sê.